Š. g. 7.decembrī plkst. 18:00
Trapenes kultūras namā
Līnijdeju grupa
"Black Ilusion"
ielūdz
uz 1.gada jubilejas pasākumu
"Ciemos pie Karlsona"

Vēlams līdzi ņemt:
1. Priekšnesumu par atbilstošu tēmu;
   2. Labu noskaņojumu un ērtus apavus;
3. Groziņu un dalības maksu Ls 1,50/Eur 2,13
Pieteikties un paziņot savas    grupas TOP 10
līdz 16.novembrim
e- svetlanaspalvina@inbox.lv
Sīkāka informācija
pa tālruni 25413243

**********************************

.